Klubíčko banner 1

Provoz mateřské školy

Provoz Mateřské školy Klubíčko je od 6:30 hodin – do 16:30 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě: od 12:30 hodin – do 13:00 hodin.

Vyzvedávání dětí odpoledne: od 14:15 hodin.

Z organizačních a bezpečnostních důvodů se děti ráno scházejí nejdříve v jedné třídě, odkud si je učitelky odvedou do svých tříd. Rodiče předávají děti učitelce do třídy.

Děti se od příchodu do mateřské školy postupně zapojují do různých aktivit, které právě v danou chvíli s ostatními dětmi učitelka uskutečňuje nebo si zvolí hry podle vlastního výběru.

Při předání dětí rodiči učitelce je vytvořen prostor ke sdělování důležitých informací, souvisejících se zdravotním stavem dítěte i jeho celkovém naladění apod.

Nejstarší věková skupina dětí „předškoláci“ má od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání po dobu 4 hodin v dopoledním čase. Dobu povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy od 8:00 – 12:00 hodin, s tím, že dál mohou pokračovat v předškolním vzdělávání.

Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít