Klubíčko banner 1

Zaměření školky

Motto: HROU A UMĚNÍM K POZNÁVÁNÍ SEBE, DRUHÝCH A SVĚTA.“

  • Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z artefiletického pojetí výchovy.
  • ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a kritického myšlení na základě činnostního a zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit.
  • To znamená, že děti ztvárňují svůj prožitek prostřednictvím určitého uměleckého výrazu (výtvarného, hudebního, dramatického apod.).
  • O svých pocitech si nakonec ve skupině povídají.
  • Sdělují si, co se jim povedlo či nepovedlo a proč nebo co je štvalo a proč, co se jim líbilo a nelíbilo a proč asi, někdy také co bylo pro ně těžké a jak si poradily.
  • Přitom nenásilnou formou získají informace o kultuře a umění, malířích a jiných umělcích.

Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít