Klubíčko banner 1

Informace o platbách


dopolední svačina

10,00 Kč


oběd
23,00 Kč

celkem polodenní stravné = 33,00 Kč

odpolední svačina

  9,00 Kč

celkem celodenní stravné = 42,00 Kč

(včetně pitného režimu)

Děti od věku 7 let:

dopolední svačina

10,00 Kč
 
oběd

26,00 Kč
celkem polodenní stravné = 36,00 Kč
odpolední svačina

  9,00 Kč
celkem celodenní stravné = 45,00 Kč

(včetně pitného režimu)

 

 PŘIHLÁŠKA STRAVNÉ (ROZKLIKNOUT)

 

NOVINKY, ZMĚNY, UPOZORNĚNÍ:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024

- pro přihlášené děti bude tento rok zpoplatněn v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Školkovné v době prázdninového provozu:

  • platí se poměrná část školkovného v dané MŠ za dobu, kdy má školka otevřeno
  • pokud přihlášené dítě nebude docházku v době otevření MŠ využívat, vrací se částka pouze za stravné (školkovné NE)
  • informace k platbám vám v červnu zašle sms zprávou vedoucí ŠJ

V naší MŠ bude pro měsíc červenec stanoven poplatek ve výši 206,- Kč


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE OD 1. ZÁŘÍ 2023 STANOVENA ČÁSTKA ZA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 450 Kč


Rada města na svém jednání dne 29.04.2024 schválila jednotnou výši úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné)
pro školní rok 2024/2025 ve výši 600,00 Kč/měsíc (R.usn.č. 0426/2024). 


Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

 


Záloha hrazena trvalým příkazem:

školné (450,-Kč) + stravné (900,-Kč) =  1.350,-Kč

školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =   900,-Kč  (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =  950,-Kč  (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu:              181099395 / 0300   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 9. 2023

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  5/2024


10.5.   6:45 – 09:45       —————

13.5.   6:45 – 10:15       —————

14.5.    —————      11:15 – 14:45

NEJPOZDĚJI!!!

15.5.   6:45 – 08:30       —————

 

Změna pracovní doby vedoucí ŠJ v těchto dnech  

  5.6.                    6:00 -  7:30 

10.6.                    6:00 – 9:30


V případě nevyhovujícího období platby v hotovosti je NUTNÉ poplatek uhradit na účet MŠ.

  PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  4,5,6/2024  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI: 7/2024 


 


 

 

 


Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít