Klubíčko banner 1

Režim dne

Časové rozvržení denního programu je orientační, umožňuje učitelkám na třídách vždy pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí apod. Zařazování vzdělávacích činností a aktivit je na rozhodnutí učitelky a jejího profesního posouzení s ohledem na heterogenní skupiny dětí. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.
06 : 30 h – 07 : 30 h předávají rodiče své děti učitelkám nejdříve do jedné třídy, kde si volně vybírají své hračky nebo jiné aktivity, teprve potom se rozejdou do svých tříd,

07 : 30 h – 09 : 30 h děti pokračují ve volných hrách, se zařazením komunikativního kruhu, ledolamek apod.; řízené činnosti se prolínají s tvořivými i pohybovými činnostmi, včetně hygieny, sebeobslužných činností při úklidu a svačině,

09 : 30 h – 11 : 40 h se děti oblékají a jdou ven za každého počasí, s výjimkami silného mrazu, větru nebo veder,

11 : 40 h – 12 : 30 h se prolínají sebeobslužné činnosti s hygienickými (převlékání, hygiena, oběd, hygiena), příprava na odpočinek,

12 : 30 h – 13 : 00 h odchod dětí po obědě, čtení pohádky před odpočinkem,

13 : 00 h – 14 : 15 h odpočinek na lehátku, krátké jógové cviky, sebeobsluha při oblékání, svačině,

14 : 15 h – 16 : 30 h odpolední volné spontánní hry a činnosti s individuálními aktivitami nebo hrami ve skupinách, dvojicích, postupné rozcházení dětí domů, úklid hraček, rozloučení.

Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít